Eigendomskavel

Eigendomskavel, 405m², verharde wegen, licht / water, rustige, bewoonde omg., Dijkveld, omg. Putcherweg, € 17.950, (intern fin.mog. met v.a. 10% aanbet.) 08925593(P111905)