Eigendomsperceel

Eigendomsperceel, 448m², Garnizoenspad, zijstr. Richard van Geeneweg, € 22.000 08696106 / info@remyvastgoed.com (P111571)