Eigendomsperceel

Eigendomsperceel, 680m², met hoge neuten woning, 5kmrs., goed onderhouden, steen, woon.opp.: 215m², diefijzer, 110 / 220V, 2kmrs. bov. en 2ben., Soerdjoedeiweg, naast radio Rapar, vr.pr. € 135.000 07736865(P111742)