Eigendomsperceel

Eigendomsperceel, ±360m², bouwrijp, kokers geplaatst, licht / water aanw., a/d Osembolaan, Z&H, vr.pr. € 49.000 494372 / 08677399 / sturealst@gmail.com (P112051)