Grondhuurperceel

Grondhuurperceel, 2.7ha, Rijsdijk, € 30.000 08829388 / 08286762 (P111384)