Huis kopen in Suriname

Wilt u een huis kopen in Suriname?

Op www.survast.sr vindt u een volledig overzicht van huizen die te koop worden aangeboden in Suriname.

Waardebepaling huis Suriname

Bij het kopen van een huis in Suriname is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt.Vaak wordt een taxateur ingeschakeld die een taxatierapport opstelt waarin de waardebepaling van het huis en het perceel is aangegeven. Bent u het eens over de prijs met de verkoper, dan kan het traject met de notaris opgestart worden.

PerceelsID perceel Suriname

De notaris zal o.a. verifiëren of het huis en het perceel op naam staan van de verkoper en of er eventuele hypothecaire beslagen zijn gelegd. Zijn deze zaken in orde, dan dienen documenten overlegd te worden zoals perceelkaart, identiteitsdocumenten en uittreksels uit het bevolkingsregister. In de transportakte wordt het PerceelsID vermeld van het perceel. De verkoper dient dus een nieuwe perceelkaart te laten opmaken door de landmeter en dit in te laten dienen bij het MI-GLIS voor het verkrijgen van een PerceelsID. Zonder een PerceelsID kan de transportakte niet worden opgemaakt en kan de koop-verkoop van het huis en perceel nog niet plaatsvinden.

Een huis kopen in Suriname kan tevens een interessante beleggingsvorm zijn. De waarde gaat over het algemeen omhoog en u kunt ervoor kiezen om een deel van het huis te verhuren. In Suriname is een groot tekort aan woonruimte, dus hier kunt u op inspelen.

Wij begeleiden u graag bij de koop van uw huis en perceel in Suriname. Ook kunnen we een PerceelsID voor het perceel in Suriname aanvragen. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 

WhatsApp chat