Landbouwpreceel

Landbouwpreceel, 12.8ha, erfpacht, met laagbouw woningen, Rijsdijkweg 08891885 / 475785(P111499)