Makelaar Suriname

Makelaar in Suriname

Bent u op zoek naar een makelaar in Suriname voor de koop, verkoop of verhuur van een woning/huis of perceel?

SurVast Makelaardij Suriname is u graag van dienst bij het verkopen of kopen van uw perceel in Suriname.

SurVast Makelaardij doet de volledige begeleiding voor u. Hieronder ziet u uit welke stappen SurVast Makelaardij volgt bij de verkoop van uw perceel of woning in Suriname.

1. De overeenkomst tussen u en SurVast Makelaardij

We sluiten een bemiddelingsovereenkomst af met u waarin we specificaties van uw perceel of woning, de looptijd van de overeenkomst en de gewenste verkoopprijs opnemen.

2. SurVast Makelaardij gaat voor u aan de slag

Na het ondertekenen van de bemiddelingsovereenkomst gaan wij voor u aan de slag. Dat betekent dat we uw perceel of woning zullen aanbieden binnen ons netwerk van geïnteresseerden. Hiernaast zullen we “Te koop” borden plaatsen op uw perceel of bij uw woning en adverteren in diverse offline en online media in Suriname en Nederland. Potentiële kopers die contact opnemen zullen wij informeren en indien gewenst organiseren we bezichtigingen.

3. Potentiële koper gevonden

Wanneer we een potentiële koper hebben gevonden, nemen we contact met u op. Indien u akkoord gaat met het aangeboden bedrag, wordt contact opgenomen met een notaris in Suriname die de verkooptransactie vervolgens zal begeleiden en afronden.

Voor onroerend goed transacties in Suriname waarbij niet-ingezetenen betrokken zijn, moet toestemming worden gevraagd aan de Deviezencommissie in Suriname, voor welke aanvraag het notariaat zorg zal dragen.

Als voorafgaande aan de overdracht van het perceel een koopovereenkomst moet worden gemaakt (bijvoorbeeld bij betaling van een voorschot of dat de koopsom in gedeelten zal worden voldaan) zal de notaris deze koopovereenkomst opmaken. Voor niet-ingezetenen die in de akte zullen compareren, zal het notariaat toestemming van de Deviezencommissie moeten aanvragen. Het resultaat van deze aanvraag is een Bijzondere Beschikking van de Deviezencommissie.

4. Documenten benodigd voor de overdracht

Voor de overdracht zal nodig zijn:

  • Een perceelkaart voorzien van een PerceelsID;
  • Een taxatierapport, voor een deel gebaseerd op de klapperwaarde, welke vooraf ter accordering aan de Glisbewaarder zal worden aangeboden en zal dienen ter berekening van de overdrachtskosten in de akte, waaronder de overdrachtsbelasting en zegelrechten;
  • Van de verkoper een CBB uittreksel, een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort indien de verkoper in Suriname woont. Indien de verkoper woonachtig is in Nederland ontvangt de notaris een door de gemeente verstrekt GBA uittreksel met vermelding van de maatschappelijke status (gehuwd, ongehuwd of anders), alsook een kopie van het paspoort. Indien de verkoper gehuwd is, ook van zijn/haar echtgenote/echtgenoot of een kopie van een akte waaruit blijkt dat de verkoper buiten gemeenschap van goederen is gehuwd.
  • Indien het perceel deel van een boedel is, een kopie van een opgemaakte verklaring van erfrecht en volmachten van de deelgerechtigden in die boedel, indien zij niet zelf zullen optreden.

Aan de hand van bovengenoemde informatie zal de overdrachtsakte/transportakte worden opgemaakt en bij akkoord door verkoper en koper worden ondertekend.

5. Bedrag wordt door de notaris overgemaakt op uw bankrekening

6. Overdrachtsakte overschrijven

Nadat de betaling heeft plaatsgevonden, zal de notaris de overdrachtsakte overschrijven op het Gliskantoor

Aanvraag PerceelsID

Heeft u nog een oude perceelkaart en heeft u perceel nog geen PerceelsID? We zijn u graag behulpzaam bij het opmaken van een nieuwe perceelkaart met perceelsID. Een perceelsID is verplicht voor het passeren van de transportakte.

Wilt u uw perceel in Suriname verkopen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor verkoopbemiddeling van uw perceel te bespreken!

 

WhatsApp chat