Perceel

Perceel, 14.5ha, Wayamboweg, (zuiden), tot Zondervan kanaal, vr.pr. € 350.000 08691787(P111431)