Percelen

Percelen, 2x, 14.5 x 27, elk groot 390m², naast elkaar, eigendom, 160m verwijderd van de Kwattaweg, eigenweg, met alle nutsvoorz., vr.pr. € 23.000 494372 / 08677399 (whatsapp mog.) / sturealst@gmail.com(P110906)